Zwiększone ryzyko w przypadku niektórych badań klinicznych