Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

Popularnie zwana przez wszystkich nerwica natręctw jest zaburzeniem obsesyjno – kompulsywnym przy czym należy ono do grupy zaburzeń lękowych. Chory na taki rodzaj nerwicy ma natłok natrętnych myśli oraz przymusowych zachować, skąd wzięła się nazwa: zaburzenia obsesyjno – kompulsywne. U osób chorych na taka nerwicę diagnozuje się słabsza pamięć wzrokową a także zaburzenia myślenia (preseweracja). Wśród objawów można wyróżnić dwa ich zasadnicze rodzaje: obsesje oraz kompulsje. Te pierwsze są niczym innym jak natrętnymi, irracjonalnymi myślami, które dręczą chorego pojawiając się w jego świadomości automatycznie, bez jego woli. Pacjent nie jest w stanie się od nich uwolnić, przez co doznaje cierpienia. Kompulsje natomiast są czynnościami, wykonywanymi przez chorego w celu, zapobieżenia jakiemuś wydarzeniu, które mogłoby się dokonać w momencie niewykonania danej czynności. Najbardziej skutecznym leczeniem nerwicy natręctw jest stosowanie leków antydepresyjnych takich jak trój cykliczne leki przeciwdepresyjne (TLPD) oraz selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Mniej skuteczna aczkolwiek nadal stosowane są neuroleptyki oraz benzodiazepiny. Ponadto, coraz częściej pojawiają się doniesienia o wysokiej skuteczności psychoterapii, szczególnie w przypadku psychoterapii poznawczo – behawioralnej.