Wizyta u lekarza a ubezpieczenie

Wizyta u lekarza a ubezpieczenie

Jeszcze przed kilku miesiącami, udając się do jakiegokolwiek lekarza, czy to do rodzinnego, czy do specjalisty, czy tez do szpitala – każdy z nas musiał posiadać przy sobie aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego – jeśli takiego dokumentu nie byliśmy w stanie przedstawić, zazwyczaj placówka zdrowia dawała nam 14 dni na dostarczenie dowodu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Często był z tym kłopot, bowiem nie obowiązywały jednolite książeczki ubezpieczeniowe czy tez druki ubezpieczenia, funkcjonowało to na różnego rodzaju zaświadczeniach, drukach, w dodatku takie zaświadczenie po 30 dniach traciło ważność. Od dnia 1 stycznia 2013 roku na terenie całego kraju nastąpiła nowa regulacja prawna w dziedzinie ubezpieczenia zdrowotnego, a w zasadzie w kwestii okazywania dowodu ubezpieczenia u lekarza. Zaczął, bowiem działaś system elektroniczny, według którego w każdej przychodni, w każdym punkcie medycznym i w każdym szpitalu istnieje możliwość w ciągu kilku sekund, stosując numer PESEL pacjenta, ustalić, czy posiada on aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jednak coś w systemie nie zadziała, co przecież zawsze może się zdarzyć, pacjent, który ma pewność, że jest ubezpieczony, wypełnia krótkie oświadczenie – następnie przedstawiciel przychodni ustali w siedzibie miejscowego NFZ-u, jaki jest faktyczny stan ubezpieczenia danego pacjenta.