Staż dla młodych lekarzy

Staż dla młodych lekarzy

Młodzi absolwenci medycyny, aby stać się pełnoprawnymi lekarzami, muszą odbyć staż na wybranej przez siebie specjalności. Niektórzy wybierają ortopedię, inni chirurgię, jeszcze inni ginekologie, pediatrię, okulistykę bądź oddział psychiatryczny. Wielu młodych ludzi nie potrafi się do końca zdecydować, nie jest do końca pewnych, która specjalizacja byłaby dla nich bardziej odpowiednia. W takiej sytuacji zawsze mogą oni zrobić staż najpierw na jednym oddziale szpitala, a potem na innym i dopiero potem podjąć decyzję. Również starsi koledzy lekarze mogą podpowiedzieć młodym osobom, co powinny wybrać, w czym lepiej się sprawdzą. Podczas stażu młodzi lekarze powoli otrzymują coraz trudniejsze zadania do wykonania. Najpierw tylko przyglądają się pracy starszych kolegów, później im asystują przy operacjach, w końcu zaś są dopuszczani do samodzielnego leczenia pacjentów. Podczas stażu nie powierza się im jednak trudnych przypadków, a jedynie te proste, podręcznikowe. Przy trudniejszych zabiegach młode osoby zaś asystują, przyglądając się ich wykonaniu. Po odbyciu stażu młody lekarz zostaje przyjęty do pracy i staje się pełnoprawnym pracownikiem szpitala. Wciąż jednak starsi koledzy uczą go, pomagają mu, wspierają go i dopiero z czasem zyskuje on pełną niezależność oraz otrzymuje do leczenia trudne przypadki. Staż to z pewnością trudny okres dla każdego lekarza, lecz po jego pomyślnym odbyciu można czuć prawdziwą dumę, że się podołało temu jakże trudnemu zadaniu.