Otępienie typu Alzheimerowskiego

Choroba Alzheimera jest schorzeniem postępującym, charakterystycznym dla wieku starczego. Objawia się zaburzeniami pamięci i zmianami nastroju. Do tego z czasem dochodząc zaburzenia osobowości i funkcji poznawczych. Chory nie radzi sobie z rozpoznawaniem przedmiotów, nie potrafi ich nazwać. W późniejszych stadiach choroby występuje afazja i apraksja, czyli stracenie możliwości wysłowienia się, niemota i wykonywania prostych czynności ruchowych, takich jak ubieranie się, jedzenie posiłków. Zespół Alzheimera to okropna choroba. Chorzy w późnych stadiach nie rozpoznają członków swojej rodziny, czasami nawet siebie. Nie są w stanie samodzielnie się poruszać, bo mają problem z orientacją i wykonywaniem wyuczonych czynności. Osoby chore na Alzheimera wymagają stałej opieki bliskiej osoby lub medycznej, zwłaszcza w późnej fazie choroby, kiedy chory nie jest w stanie samodzielnie się poruszać i funkcjonować. Do tej pory nie odnaleziono leku zwalczającego chorobę lub blokującego ją. A warto wiedzieć, że bada się już od ponad stu lat, pierwszy opisany przypadek zarejestrował Alois Alzheimer w 1901 roku. Choroba z reguły rozpoczyna się po 65 roku życia, a wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko zachorowalności. Szacuje się, że na świecie ok. 30 mln ludzi choruje na Alzheimera.