Ograniczenia dla osób biorących udział w badaniach klinicznych