Ocena stanu neurologicznego według skali Glasgow

Kiedy dochodzi do poważnego wypadku drogowego lub innego tragicznego incydentu czas jest na wagę złota. Aby ocenić stopień świadomości pacjenta, lekarze i pracownicy karetki pogotowania stosują znaną na całą świecie i powszechnie stosowaną skalę Glasgow. Czym jest stan świadomości? Jest to stan, w którym człowiek jest w stanie postrzegać otaczającą go rzeczywistość i kontaktuje się z otoczeniem, za pomocą słów lub gestów. Aby uznać pacjenta za świadomego, musi on spełniać pewne kryteria. Tymi kryteriami jest czuwanie, uwaga, emocje, mowa, pamięć, świadomość własnej osoby i myślenie. Skala Glasgow oparta jest na trzech testach, badających odpowiedz słowną, możliwość otwierania oczu oraz odpowiedz ruchową. W każdej z tych kategorii przyznaje się pacjentowi od 1 do 4 (odruch otwierania oczu), 5 (odpowiedzi słownej) lub 6 (odpowiedzi ruchowej) punktów. W zależności od sumy zdobytych punktów, pacjenta kwalifikuje się jako osobę ze stanem dobrym (od 14-15 punktów), stanem średnim (od 11-13 punktów), stanem ciężkim (od 5-7 punktów) oraz stanem krytycznym (od 3 do 4 punktów). Ważne jest, aby dokonać tej oceny jak najszybciej od momentu wypadku, ponieważ ma to wpływ na podjęcie interwencji lekarskiej i chirurgicznej. Wykwalifikowany specjalista potrafi dokonać takiej analizy w kilka sekund.