Nadpobudliwość psychoruchowa u dorosłych?

Nadpobudliwość psychoruchowa u dorosłych?

ADHD oznacza nadpobudliwość psychoruchową oraz kłopoty ze skoncentrowaniem swojej uwagi. W ciągu ostatnich dziesięciu lat mówi się bardzo dużo o tej chorobie, zaznacza się jednak, że dotyczy ona jedynie dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Jednak lekarze oraz psycholodzy w ostatnim czasie informują, że z choroby tej nie zawsze się wyrasta… co to w praktyce oznacza? ADHD jest zaburzeniem, które dotyka również osoby dorosłe. U osób dorosłych, które w dzieciństwie nie były leczone z nadpobudliwości psychoruchowej mają kłopoty z zaburzeniami psychicznymi (zwłaszcza dotyczącymi osobowości) oraz nawet pięciokrotnie częściej wykazują skłonność do samobójstwa. Informacje te upubliczniono nie w celu straszenia ludzi, którzy mieli problem z ADHD w swoim dzieciństwie – bez wątpienia powinny one udać się do odpowiedniego miejsca, w których są leczone zaburzenia psychiczne, oczywiście jeżeli takie występują. Jednak informacja ta jest apelem, ale do rodziców, których dzieci mają kłopot z nadpobudliwością psychoruchową – nie można lekceważyć tego problemu. Im wcześniej rodzice, nauczyciele oraz psychoterapeuci zaczną pracować razem z dzieckiem nad tym kłopotem będzie ono miało spokojniejsze i łatwiejsze życie w przyszłości. Trzeba pamiętać o zupełnej zmianie otoczenia dziecka, zaangażowaniu całej rodziny oraz środowiska szkolnego.