Metody usuwania kamieni żółciowych

Metody usuwania kamieni żółciowych

Usytuowane w pęcherzyku lub w drogach moczowych kamienie usuwane są obecnie najczęściej metodą laparoskopową. Metoda ta pozwala wykonać tylko jedno niewielkie nacięcie. Nacięcie to lekarz wykonuje w okolicy pępka pacjenta. Istnieje także metoda laparoskopowego usunięcia kamieni w czasie, której konieczne jest wykonanie większej ilości cięć, zazwyczaj 3, czasem 4. Operacja laparoskopowego usunięcia kamieni jest operacją refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zabieg wykonywany jest na czczo. Przez okres 14 dni po zabiegu pacjenci muszą stosować dietę lekkostrawną. Znajdujące się w drogach żółciowych kamienie mogą zostać usunięte także metodą endoskopową. Zabieg ten jest także zabiegiem refundowanym. Na mniej więcej 3 dni przed planowaną datą zabiegu pacjenci muszą stosować dietę płynną. U niektórych pacjentów przed zabiegiem przeprowadza się lewatywę. Podobnie, jak w przypadku usuwania kamieni metodą laparoskopową, także po zabiegu endoskopowego usunięcia kamieni konieczne jest stosowanie diety lekkostrawnej. Kamienie mogą znajdować się także w przewodzie moczowym i nerkach. Tak usytuowane kamienie są dzisiaj usuwane poprzez rozbicie ich ultradźwiękami. W wyniku emisji fal znajdujące się w przewodzie moczowym i nerkach kamienie są rozbijane na małe kawałki aż do osiągnięcia postaci piasku. Zabieg jest także refundowany przez NFZ. Pacjenci po tym zabiegu bardzo szybko wracają do zdrowia.