Medycyna i uzależnienia

Ogromnym wyzwaniem dla wszystkich osób i służb obracających się w kręgach medyczno-społecznych jest walka z uzależnieniami. Choroby te, dotykające coraz młodszych ludzi, przyczyniają się nie tylko do osobistych dramatów, ale również czynią spustoszenia w ładzie etycznym i prawnym całych grup społecznych. Najbardziej degenerujące i niebezpieczne są uzależnienia od alkoholu, leków i narkotyków. Walka z tymi zjawiskami musi być wielotorowa i obejmować zarówno profilaktykę, jak i leczenie uzależnionych oraz przywracanie ich do normalnego życia. Medycyna ma dużo do powiedzenia we wszystkich tych obszarach. Profilaktyka, to nie tylko zwalczanie dealerów, ale przede wszystkim działanie mające na celu zminimalizowanie popytu. Trudno sobie wyobrazić obecnie prohibicję, ponieważ byłaby tylko zachętą do nielegalnej produkcji alkoholu, nad którą nie ma żadnej kontroli. Służby medyczne, lekarze, pracownicy naukowi powinni z cała powagą uświadamiać młodzież i dzieci jakie są początki, objawy i skutki choroby alkoholowej i narkomanii. Nie jest to łatwe, przekaz powinien być rzeczowy, prawdziwy i bardzo sugestywny, podany w formie przyswajalnej przez młodego człowieka oraz docierającej do jego emocji . Na razie nie zawsze się to udaje i oddziały uzależnień w szpitalach psychiatrycznych mają komplety pacjentów, przeważnie młodych.