Medycyna i starość

Systematycznie starzejące się społeczeństwa państw europejskich, w tym również naszego, stwarza potrzebę większego zainteresowania medycyny przypadłościami charakterystycznymi dla podeszłego wieku. Dzięki osiągnięciom i postępowi w naukach medycznych, średnia długość życia wciąż się wydłuża, a seniorzy stają się w sposób oczywisty coraz częstszymi gośćmi gabinetów lekarskich. Mimo widocznego i wciąż wzrastającego w najbliższej perspektywie, zapotrzebowania na tę specjalizację, nadal stosunkowo niewielu młodych lekarzy wybiera geriatrię. Lekarz specjalista orientujący się w specyfice funkcjonowania ludzkiego organizmu w podeszłym wieku jest najbardziej predestynowany do udzielania porad medycznych najbardziej korzystnych dla pacjenta. Ludziom starszym, skarżącym się na wiele dolegliwości ,lekarze pierwszego kontaktu często zupełnie rutynowo zapisują masę lekarstw, nie przyglądając się dokładnie pacjentowi. Zawsze, a szczególnie w przypadku dzieci i i osób starszych, nadmierne przyjmowanie leków jest niekorzystne. Dzięki znajomości fizjologii podeszłego wieku lekarz specjalista może rozwiązać problem zdrowotny pacjenta poprzez zalecenie odpowiedniej diety lub innego, nie farmakologicznego, postępowania. Jest to z korzyścią dla ogólnego stanu zdrowia starszej osoby, a przeważnie również dla jego kieszeni.