Lekarz rodzinny a pediatra

Lekarz rodzinny a pediatra

W dawnym systemie opieki zdrowotnej, zanim jeszcze przed kilkunastu laty powstały gabinety lekarzy rodzinnych, a wiec pierwszego kontaktu, mieszkańcy byli zrejonizowani, czyli mogli udać się tylko do lekarza, któremu podlegało dane miejsce zamieszkania pacjenta – nie mieliśmy, więc możliwości wyboru. W sytuacji, kiedy chore było dziecko, udawaliśmy się z nim do tej samej przychodni, jednak nie do lekarza internisty, tylko do lekarza pediatry – w każdej przychodni taki lekarz musiał funkcjonować. Obecnie jest tak, że każdy może wybrać sobie lekarza rodzinnego, jednak wraz z wyborem lekarza dokonanym przez rodziców ich dzieci są automatycznie przypisane do tego samego lekarza. W przychodniach nadal funkcjonują lekarze pediatrzy, jednak zajmują się oni bardziej badaniem noworodków, monitorowaniem szczepień ochronnych dzieci, a nie leczeniem ich. Tak wiec, gdy zachoruje dziecko, a nie posiada ono statusu niemowlęcia (ma na przykład 3, 4 lata), udajemy się z nim do lekarza rodzinnego. Często bywa zresztą tak, że lekarze rodzinni mają również specjalizację lekarską nie tylko jako interniści, ale też i z zakresu pediatrii tak, więc są w stanie skutecznie leczyć nawet małe dzieci. Jednak są i przeciwnicy takiego systemu, uważając, że dzieci do określonego wieku powinny być leczone tylko i wyłącznie przez lekarzy pediatrów.