Kiedy i kogo można odczulać?

Kiedy i kogo można odczulać?

Odczulanie jest przede wszystkim metodą leczenia alergii, która polega na regularnym stosowaniu sukcesywnie zwiększanych dawek alergenu, co jednocześnie pozwala na wytworzenie tolerancji na dany alergen. Odczulanie pomaga znacznie załagodzić przebieg reakcji alergicznej. Istnieją trzy metody odczulania. Klasyczna jest metoda podskórna oprócz niej istnieje miejscowa, podjęzykowa, donosowa, doustna oraz dooskrzelowa. Wskazaniami do immunoterapii może być niemożność wyeliminowania alergenu ze środowiska chorego czy też brak skuteczności lub tolerancja leków. Jednostkami chorobowymi, w których odczulanie jest stosowane są alergiczny nieżyt nosa i spojówek, atopowa astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, a także alergie na jady owadów błonkoskrzydłych, pyłek roślin, roztocze kurzu, sierść i pleśnie. Istnieją również bezwzględne przeciwwskazania na przykład wiek poniżej 5 roku życia i powyżej po 50 roku życia, ciąża, ciężkie atopowe zapalenie skóry, ostre zapalne stany oddechowe, nieodwracalne zmiany wtórne układy oddechowego, ciężkie przewlekłe schorzenia nowotworowe, aktywna gruźlica oraz czasami w przypadku chorób psychicznych. Ze względu na bezpieczeństwo oraz większą akceptację przez pacjentów immunoterapia podjęzykowa ma ogromną przewagę. Warto też wspomnieć, że jest stosowana najczęściej u dzieci, ponieważ pozwala uniknąć infekcji.