Jak leczyć depresję?

Jak leczyć depresję?

Wielu z nas zastanawia się, jaki stan psychiczny można uznać za chorobę. Z definicji depresja jest to zespół objawów takich jak znaczne pogorszenie nastroju, zmniejszenie aktywności ruchowej oraz ogólna niechęć obrazująca się poprzez brak energii i zainteresowań. Leczenie tego schorzenia jest indywidualnie dobierane przez profesjonalistę, jakim jest psychiatra. Lekkie stany depresyjne lub średnio nasilone objawy mogą być również niwelowane przez lekarzy rodzinnych. Jeśli chodzi o leki należy pamiętać, że są one silnie uzależniające i powinny być dobrze dobrane – zgodnie z płcią, wiekiem i wagą pacjenta. Należy je przyjmować tylko i wyłącznie według wskazań lekarza. Terapia musi być systematyczna i trwać od sześciu do dziewięciu miesięcy. Przerwanie przyjmowania leków może prowadzić do nawrotów choroby. Ważny jest fakt, że takie leki działają kilka dni a nawet tygodni od rozpoczęcia kuracji. Kilkukrotne odchodzenie od leków i ich powtórne przyjmowanie może prowadzić do nieskuteczności w ich działaniu lub wywoływać niepożądane skutki. Często zdarza się tak, że preparaty przeciwdepresyjne nie mogą być łączone z alkoholem lub innymi używkami, po które sięgają pacjenci w sytuacjach kryzysowych. Osoby ze stwierdzoną depresją potrzebują więc bardzo dużo uwagi bliskich im ludzi. Ważne jest wsparcie przyjaciół i rodziny.