Jak leczy się migdałki u dzieci ?

Jak leczy się migdałki u dzieci ?

Migdałki są skupiskiem tkanki limfatycznej złożonej z komórek zaangażowanych w niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych. Stanowią one część układu odpornościowego człowieka. Ich lokalizacja jest wynikiem funkcji jaką pełnią w naszym organizmie. To w nich dochodzi do namnażania się komórek układu odpornościowego. Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, alergia czy refluks przełykowo-gardłowy mogą prowadzić do odczynowego przerostu migdałków. W efekcie migdałki gardłowe stają się miejscem kolonizacji bakterii. Nasz nie pokój powinny wzbudzić nawracające zakażenia górnych dróg oddechowych, zaburzenia snu, nieadekwatny do wieku przyrost masy ciała oraz zaburzenia słuchu wynikające z gromadzenia płynu w jamie bębenkowej. Takie objawy u dziecka powinny być leczone przez specjalistę. W ostrych stanach zapalnych stosowane jest leczenie objawowe, a gdy dojdzie do nadkażenia bakteryjnego czyli wniknięcia do organizmu dziecka bakterii, konieczne jest podanie antybiotyku. Jednak kiedy wystąpił przerost migdałków możliwe jest leczenie operacyjne. Takie leczenie składa się głównie z dwóch zabiegów. Adenotomia, która polega na całkowitym usunięciu tkanki lub też tonsillotomia, która polega na zmniejszeniu lub przycięciu migdałków podniebiennych. Leczenie operacyjne trwa do 30 minut i jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym.