Informacje dla osoby biorącej udział w badaniach klinicznych

Osoby biorące udział w badaniach klinicznych proponowanych przez firmy farmaceutyczne najczęściej muszą chodzić przez cały okres trwania obserwacji w wenflonem po to, aby uniknąć wielokrotnego wkłuwania się w ich rękę, bo krew pobierana jest od takich osób dość często. Wiąże się to z koniecznością dojeżdżania do kliniki przez te osoby w określonym czasie i muszą być te osoby na czczo. Są to pewne poświecenia, do jakich muszą uciec się osoby biorące udział w badaniach klinicznych, jednak tak naprawdę są to dość opłacalne zajęcia. Zanim badanie się rozpocznie, uczestnik dostaje szczegółową instrukcję odnośnie tego, jakie jest ryzyko rozmaitych powikłań, które mogą powstać po podaniu do organizmu. Zdarzało się w historii badan klinicznych, że uczestnicy zostawali poważnie uszkodzeni, a firmy farmaceutyczne musiały wypłacić im potężne odszkodowania z tego tytułu. Zdarzało się także, że uczestnicy brali śmiertelną dawkę określonego rodzaju leku i jednak przeżywali, jednak takie afery ujrzały światło dzienne i niestety nie zachęcają do tego, aby zarabiać na życie w taki właśnie sposób, czyli przez poddawanie się odziało nieznanych bliżej ludzkości leków. Lekarze mają obowiązek udzielić każdemu informacji o tym, co będzie działo się z uczestnikiem po wzięciu leków.