Dlaczego są kolejki do specjalistów

Dlaczego są kolejki do specjalistów

Generalnie w naszym kraju nie ma obecnie problemów dostania się do swojego lekarza rodzinnego – system podstawowej opieki zdrowotnej działa na tyle sprawnie, że przyjęcie przez lekarza rodzinnego następuje generalnie tego samego dnia, kiedy zgłosimy się do gabinetu. Gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dostanie się do lekarza specjalisty – generalnie w naszym kraju nie ma takiej specjalności lekarskiej, gdzie bez długiego oczekiwania w kolejce jest szansa na przyjęcie nas przez danego specjalistę, pomimo posiadania aktualnego skierowania do danego specjalisty. Co gorsza, każdego roku te kolejki ulęgają wydłużeniu, pomimo tego, że – jak zapewniają przedstawiciele ministerstwa zdrowia – z każdym rokiem w systemie opieki specjalistycznej przybywa pieniędzy na wykonywanie usług. Specjaliści są zdania, że jednak tych pieniędzy jest zbyt mało, wobec powyższego Narodowy Fundusz Zdrowia, dysponujący niejako środkami finansowymi przeznaczonymi na nasze leczenie, kontraktuje usługi na niewystarczającym poziomie, a więc wszyscy potrzebujący nie maja szans na dostanie się do danego specjalisty. Nie są tu nawet problemem braki w poszczególnych specjalnościach lekarskich, chociaż prawdą jest i to, że tysiące specjalistów wysokiej klasy wyjechało z naszego kraju w poszukiwaniu bardziej korzystnych warunków płacowych.