Cel przeprowadzania niezliczonych badań klinicznych