Cechy idealnego lekarza

Cechy idealnego lekarza

Wielu młodych ludzi marzy o tym, aby zostać lekarzami. Zawód ten wydaje się bowiem bardzo romantyczny, wiąże się z ratowaniem życia. Lekarz jest też ceniony i szanowany przez społeczeństwo, często bardzo dobrze zarabia. Również rodzice młodych osób zachęcają je, aby poszły właśnie tą drogą. Należy jednak pamiętać, że na medycynę nie jest łatwo się dostać ani też na niej utrzymać. Aby się to udało, trzeba być osoba inteligentną, pracowitą, obdarzoną doskonała pamięcią i samodyscypliną. Należy najpierw dobrze zdać maturę z biologii, fizyki i chemii, a później uczyć się systematycznie wszystkich trudnych przedmiotów. Przyda się też duża odporność psychiczna na widok ran, krwi, trupów. Lekarz powinien też dysponować siłą fizyczną. Nie raz będzie bowiem musiał myśleć trzeźwo podczas wielogodzinnego dyżuru, podejmować decyzje, które zaważą na życiu i zdrowiu innych osób. Na pewno w zawodzie tym przydaje się również uprzejmość, umiejętne podejście do pacjenta. Pediatra musi lubić dzieci i wzbudzać ich zaufania, geriatra powinien mieć cierpliwość dla powolności ciała i umysłu starszych osób, ginekolog nie może krępować pacjentek. Każda specjalizacja wymaga nieco odmiennych cech, wiąże się z odmiennymi predyspozycjami. Trzeba zatem wybrać ją w sposób przemyślany i odpowiedzialny, zastanawiając się, czy jest się w stanie podołać wymaganiom związanym w ogóle z zawodem lekarza oraz z konkretną specjalnością.