Badania kliniczne w konfrontacji ze społecznym nastawieniem