Badania kliniczne, czyli sposób ich przeprowadzania