Anoreksja chorobą całych rodzin

Zdaniem lekarzy anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny, wynika z potrzeby zapanowania nad własnym życiem. Gdy świat wydaje się miejscem niepewnym, a człowiek zostaje pozbawiony kontroli nad jakimś elementem swojej egzystencji, wówczas wprowadzenie ścisłej diety pozwala odzyskać poczucie kontroli. Równocześnie anoreksja jest traktowana jako próba uzyskania pewnych korzyści od otoczenia. Chory człowiek chce zasłużyć na coś, odmienić swój los, wmawia sobie jednak, że możliwe będzie to jedynie po zmianie wyglądu czy też wygraniu z własnymi słabościami. Na anoreksję patrzy się najczęściej w kategoriach dramatu jednostki, jednak jest to jedna z tych chorób, które dotykają całą rodzinę. Podobnie jak w przypadku uzależnionych, bliscy cierpią, ponieważ nie mogą pomóc choremu. Trudno bowiem zmusić kogoś do jedzenia, jeżeli ten postanowił uznać je za swojego wroga numer jeden. Pogarszający się stan anorektyka, bo przecież choroba nie dotyka wyłącznie kobiet, zbiega się w czasie z coraz większym wyczerpaniem ze strony rodziny. Chorzy wynajdują ciągle nowe sposoby na unikanie jedzenie i nie ma większego znaczenia jak bardzo rodzina stara się zmusić ich do spożywania posiłków czy kontrolować regularne przyjmowanie pożywienia. Anoreksja to bardzo poważne zaburzenie odżywiania. Osoby, które są dotknięte anoreksją potrzebują zawsze pomocy. Z chorobą tą nikt bowiem nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Pomocą osobom chorym na anoreksję zajmuje się interdyscyplinarny zespół. Znajdziemy w nich zarówno psychologa, psychiatrę jak i lekarzy innych specjalności. Pracuje się nie tylko z osobą chorą, ale z całą jej rodziną.